החלטה לבקשת העירייה לארכה לביצוע פסק הדין לסלילת כבישים בכפר עקב

04/08/2016

לאחר שלא עמדה בלוחות הזמנים שהציג בית המשפט לפיו נדרשה העירייה לסלול כבישים בכפר עקב, ביקשה העירייה ארכה למועד ביצוע פסק הדין. מצ"ב הבקשה, תשובתנו ותשובת התושבים (העותרים) והחלטתו של השופט שאישר ארכה קצרה משביקשה העירייה, וכן קבע שעליה לשלם 20,000 ש"ח הוצאות משפט