תקשורת

כתבות בתקשורת בהן מרואיינים או מצוטטים אנשי עיר עמים
טורים ומאמרים של אנשי עיר עמים שפורסמו בכלי התקשורת
בלוג אירוח שמטרתו לתת במה לדיון ציבורי על הסוגיות המדיניות של ירושלים, ועל האתגרים הפוליטיים שהיא מייצרת לחיים בעיר.
קטעי וידאו שונים, חומרי גלם או סרטונים ערוכים של עיר עמים
כתבות וידיעות מעניינות בתקשורת העוסקות בירושלים מהזווית המדינית