עתירת כפר עקב - תגובות העירייה והמדינה

26/10/2015

מצ"ב שלושה מסמכים המתייחסים לעתירת הכבישים בכפר עקב, בהם כתב התשובה של העירייה לעתירה ובקשתה לצרף את המדינה למשיבים ותשובת המדינה (משרד התחבורה)