בקשה לביזיון בית המשפט בעתירת כפר עקב

18/02/2016
בעקבות עתירת הכבישים בכפר עקב קבע בית המשפט כי על עיריית ירושלים להציג תכנית אופרטיבית תוך שלושה חודשים. לאחר שחלפו ארבעה חודשים והעירייה לא הציגה תכנית הגשנו לבית המשפט בקשה לביזיון בית המשפט נגד עיריית ירושלים