מחוץ לגדר

01/01/2007

חומת ההפרדה מפרידה בין ירושלים לבין כ-55,000 מתושביה הפלסטינים, המהווים כרבע מכלל האוכלוסייה הפלסטינית בעיר. הדו"ח סוקר את המצב שנוצר בשכונות הירושלמיות שנותרו מעבר לגדר ואת השלכותיו של המצב הזה על האינטרסים הישראליים ארוכי הטווח.