דוח חינוך 2021

01/10/2021

קראו את הדוח המלא בקובץ המצורף

בשנה שעברה הבאנו בדוח החינוך השנתי של עיר עמים נתונים קשים על מצבה של מערכת החינוך במזרח ירושלים שהייתה תחת סגר תקופה ארוכה בגלל שכונות רבות שהוכרזו כשכונות אדומות. הערכנו באותם ימים כי יותר מ-80% מתלמידי החינוך הערבי בירושלים לא הגיעו לבתי הספר באותה עת.

 

ביום 23/11/2020 התקיים בעקבות בקשתנו דיון בוועדה המיוחדת לזכויות הילד של הכנסת. כפי שהצגנו בפני הוועדה בראשותו של ח"כ יוסף ג'בארין, ניכרה השקעה ממוקדת של עיריית ירושלים בכשלים בלימודים במזרח ירושלים בזמן הקורונה, והצגנו דגשים שיש לחדד בעבודת העיריה, משרד החינוך, ומשרד התקשורת, הן בלימוד מקרוב והן בלימוד מרחוק. 

 

כפי שהבאנו בפני הוועדה, על פי הערכות של מנהלי בתי הספר במזרח ירושלים, בחלקן על פי מיפוי ממשי שביצעו המנהלים, 40%-60% מהתלמידים לא יכלו ללמוד מרחוק בשל בעיות תשתית. עוד הבאנו כי במיפוי שערך משרד ירושלים ופורסם בנובמבר 2020, צוין כי: "התלונות על בעיות בתשתיות ובשירות נשמעות מתושבי מזרח ירושלים כבר זמן רב". 

 

באוקטובר 2020 הפיץ משרד התקשורת פניה לתושבי ירושלים המזרחית והפניה לפניות ציבור של המשרד בנושא שירותי התקשורת (בעברית ובערבית).

 

בתשובת עיריית ירושלים לבקשת חופש המידע מ16/8/21 דווח על חלוקת מכשירי קצה ישירות לתלמידים: במזרח ירושלים חולקו 13,785 מכשירים על ידי משרד החינוך ועיריית ירושלים, לעומת 7,377 שחולקו במגזר הכללי ו-2,441 שחולקו במגזר החרדי. שמחנו לגלות כי בדומה לדגשים שהבאנו בפני הרשויות, נעשתה החלוקה ללא הבחנה בין בתי הספר המלמדים תכנית ישראלית לבין כאלו המלמדים את תכנית התווג'יהי, והיא נעשתה גם בבתי הספר המוכרים שאינם רשמיים, ולא רק ברשמיים. 

 

עוד דווח על ידי העיריה כי הותקנה תשתית פס רחב לשיפור תשתיות האינטרנט ב-56 בתי ספר במזרח ירושלים. 

 

כדי לאפשר פתיחה חלקית או מלאה במערכת החינוך בהתאם להנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך, דיווחה העיריה כי פעלה לגיוס 479 מורות ומורים, לפתיחת מרחבי למידה בקבוצות קטנות בבתי הספר הרשמיים, ולהנחיות חדשות בנושא הניקיון. 

 

קראו את הדוח המלא בקובץ המצורף

...המשך קריאה