חינוך על תנאי - מערכת החינוך בירושלים המזרחית בין אפליה תקציבית לזהות לאומית

02/09/2018

אוגוסט 2018

מערכת החינוך בירושלים המזרחית מתמודדת בשנים האחרונות מצד אחד עם מחסור גדל והולך של כיתות לימוד, ומצד שני עם מכבש הלחצים שמפעילה הממשלה בניסיון לכפות את תכנית הלימודים הישראלית על בתי הספר הפלסטיניים בעיר. אלו מותירים את מצבה של מערכת החינוך בירושלים המזרחית בכי רע, כאשר במקביל להתמודדותה עם תשתיות פיסיות רעועות היא צריכה להוסיף ולהדוף ניסיונות פוליטיים נפתלים להשפיע על תוכנה.
כבר בשנת 2001 הכיר בג"ץ, במסגרת עתירה שהוגשה באמצעות עיר עמים, בהפרת הרשויות את החוק בכל הנוגע למחסור בכיתות בירושלים המזרחית ונתן תוקף של פסק דין לתוכנית שהציגו הממשלה ועיריית ירושלים לבניית כיתות (בג"ץ 3834/01 חמדאן ואח' נ' עיריית ירושלים ובג"ץ 5185/01 בדריה ואח' נ' עיריית ירושלים (לא פורסם, פס"ד חלקי ניתן ביום 29.8.01). שנים לאחר מכן, ובמשך כשש שנים, הוסיף להתנהל בפני בית המשפט הליך ארוך של בזיון בית משפט מכיוון שהרשויות לא עמדו בהתחייבותן. בפברואר 2011 קבע בג"ץ בעתירת האגודה לזכויות האזרח כי זכותם החוקתית של תלמידי ירושלים המזרחית לחינוך נפגעת בשל מחסור עצום בכיתות לימוד במערכת החינוך הרשמית במזרח העיר (בג"ץ 5373/08 אבו לבדה נ' שרת החינוך, ניתן ביום 6/2/2011).
על אף קביעות בג"ץ, המחסור בכיתות בירושלים המזרחית מוסיף וגדל. משך שנים הכחישה העירייה את הנתונים הקשים שהציגה עיר עמים  בדוחות החינוך השנתיים שלה. רק לפני כשנתיים, לקראת ובמסגרת עתירה שהוגשה בעניין מחסור הכיתות בירושלים כולה על ידי ארגון ההורים למערכת החינוך בירושלים (בג"ץ 6183/2016), הודתה העירייה לראשונה בנתוני המחסור הקשים במזרח ירושלים כפי שהוצגו עד אותה עת רק על ידי עיר עמים. ב-27 ביוני השנה, הגישה עיר עמים בקשה להצטרף במעמד "ידידת בית המשפט" לעתירה זו, לאחר שבדיקה שערכה גילתה כי קיימים פערים אדירים בין הצהרות העירייה לבין תכניותיה בפועל לבניית כיתות במזרח ירושלים. בפועל תכניות אלה מגדילות את האפליה בירושלים, שכן הן נותנות מענה למגזרים האחרים (הכללי והחרדי) ומותירות את המחסור בחינוך הפלסטיני במזרח ירושלים.
 
בחלקו הראשון הדוח יסקור את פעילות הממשלה אל מול מערכת החינוך במזרח ירושלים ואת מדיניות התניית התקציבים במעבר לתכנית הלימודים הישראלית. בחלקו השני, יציג הדוח את המ...המשך קריאה