עתירה מנהלית כבישים כפר עקב

14/07/2015
השכונות כפר עקב, סמיראמיס, זגייר, ואלמטאר כלולות בתוך השטח המוניציפאלי של ירושלים ואמורות לקבל שירותים מוניציפאליים מעיריית ירושלים. בשכונות מתגוררים כמה עשרות אלפי אנשים, אך מספרם המדויק איננו ידוע, בהיעדר כל מדידה על ידי מי מהרשויות המוסמכות. מספר תושביהן נאמד בכ-60 אלף בני אדם. לרוב תושבי השכונות מעמד של תושבי קבע, מכוחו הם מחזיקים בתעודות זהות ישראליות (כחולות), הם משלמים ארנונה, זכאים לשירותי הביטוח הלאומי, ורשאים לשהות ולעבוד בכל חלקי ישראל.
למעלה מ 60,000 מתושבי השכונות מנותקים מהעיר ירושלים על ידי החומה, וסובלים מאז הקמתה לפני כ-12 שנים מהזנחה קשה. אף שהשכונות מצויות בתחום השטח המוניציפלי של ירושלים ובשטח שסופח לה בפועל על ידי מדינת ישראל, הן אינן מקבלות שירותים מינימליים. שלושה בתי ספר עירוניים בלבד פועלים באזור והשאר הנם בתי ספר מוכרים אך לא רשמיים. אין נוכחות בשכונות של ניידות משטרה או תחנת כיבוי אש, אין טיפות חלב, והדואר מחולק לחנויות המכולת במקום לבתי התושבים, אם בכלל.
בשכונות יש פינוי אשפה חלקי מאוד, אין מגרשי משחקים מוסדרים, אין מעברי חצייה, אין תאורת רחוב ואין מדרכות.

עניינה של עתירה זו במצב הכבישים, שהנם משובשים וסלולים רק בחלקם, צרים מאוד, ללא שילוט ו/או תמרורים, בלי מדרכות וללא מעברי חצייה. כבישי השכונות סובלים מתכנון ותחזוקה לקויים ביותר. שקיעות וסדקים מתגלים לכל אורכם. כך למשל בכביש הראשי של השכונות - דרך רמאללה ירושלים- אשר משרת את כל של תושבי השכונות, אין שוליים תקינים, ובחלק מהמקטעים אף אין שוליים בכלל, ובוודאי שלא מדרכה, מעברי חצייה או תאורה הולמת. 4. מרבית כבישי שכונות העותרים הינם צרים מאוד )רוחבם פחות מ-4 מטרים( וללא שוליים. פעמים רבות, לא מתאפשר מעבר כלי רכב משני כיוונים באותו מקטע, ונוצרים פקקים גדולים. לעתים אחד מכלי הרכב אף צריך לסגת הצידה, תוך סיכון הולכי הרגל, לרבות ילדים קטינים, שממילא אין להם מדרכות. התופעה החוזרת על עצמה מאות פעמים ביום.

סכנה חמורה יותר נשקפת לחייהם של התןשבים, בני משפחותיהם ועשרות אלפי תושבים וקטינים הולכי הרגל המבקשים להשתמש בכבישי השכונות לצורך הגעה לבתי הספר, מרפאות, חנויות מכולת ו/או כל מקום אחר. הולכי הרגל בכביש מסכנים את חייהם בצורה משמעותית נוכח העדרם המוחלטת ...המשך קריאה