מכתב דחוף לשר - מניעת קידומה של תכנית גן לאומי הר הצופים

02/04/2015

לכבוד: מר עמיר פרץ, השר להגנת הסביבה

שלום רב,

הנדון: מניעת קידומה של תכנית גן לאומי מורדות הר הצופים (תכנית 11011א)

 

הופתענו לקרוא את עמדת רשות הטבע והגנים, כפי שניתנה בתגובה לעררים שהוגשו נגד החלטת הוועדה המחוזית לתכנון ובניה לאשר את גבולות הגן הלאומי מורדות הר הצופים )תכנית 11011א(. על פי תגובת הרשות, המתפתלת יש לומר, לצד הבאתה את בקשתך בפניה להתנגד לקידום התכנית טרם מיצוי האפשרות להגיע להסכמות עם המתנגדים, היא שבה ואומרת כי "הרשות סבורה כי השטח נשוא התכנית ראוי להיות גן לאומי...". הרשות אף מציגה את החלטת ועדת המשנה להתנגדויות לקבל את הצעת מהנדס העיר, כאילו די בה לאזן בין הצורך בגן הלאומי לבין צורכי התושבים. לכן, אנו שבים ופונים אליך. לדאבוננו נאמר כי האכזבה בקרב תושבי א-טור ועיסאוויה, לאחר שלמדו את עמדתך ונוכחו כי אין בה די כדי לדחות את אישור הגן הבולע את עתודות הבניה האחרונות בשכונותיהם, היא רבה ותחושתם קשה בעקבות זאת.

דיון בערר בפני ועדת המשנה לעררים שליד המועצה הארצית לתו"ב יתקיים בשבוע הבא, ביום /74/41. נציג משרדך הנו חבר בוועדה זו.

לא נשוב על כל טיעונינו נגד גבולות הגן הלאומי כפי שאושרו, רק נדגיש: באזור א-טור גוזל הגן הלאומי /4 דונם מההרחבה שאושרה לשכונה על פי תוכנית המתאר ירושלים 1000. באזור עיסאוויה גוזל הגן הלאומי 84 דונם כאמור (להלן מפה ממחישה את האמור).

מלכתחילה, גם תוכנית המתאר ירושלים 2000 לא סיפקה את הנדרש לשתי השכונות, אך תכנית הגן הלאומי אף מחריפה את מצבן ביחס לתכנית מתאר זו. עבור אל- עיסאוויה למשל, נחוצים כ-94 דונם משטח התוכנית המופקדת לגן הלאומי.

הדונמים הנלקחים לצורכי הגן, שנוכל להוכיח שאינם נדרשים לגן גם מהנימוקים המובאים על ידי היזמים, מותירים את שתי השכונות, בניגוד לטענת הוועדה המחוזית, ללא עתודות בניה, ועם מחסור חריף מתמשך וגדל בשטחים למגורים, מבני ציבור ושטחי ציבור, ובהם כיתות חסרות, בתי ספר חסרים, מחסור במועדונים שכונתיים, מרפאה, לשכות רווחה ובריאות, גני משחקים ועוד.

ידועים לנו הלחצים הפוליטיים, והמניעים המדיניים, המופעלים לקידומו של הגן הלאומי. דווקא לאורם, אנו קוראים לך לשוב ולהפעיל את מלוא כובד סמכותך כדי ליתן מענ...המשך קריאה