תכנית מתאר חדשה לעיר העתיקה - מתכנון מקצועי לביצוע פוליטי

01/02/2013
תכנית מתאר העיר העתיקה (13538) –
מתכנון מקצועי לביצוע פוליטי פברואר 2013
כתיבה: אביב טטרסקי, תחקירן

בימים אלו נדונה בוועדת התכנון המקומית תכנית המתאר של העיר העתיקה. על פי מטרותיה המוצהרות, התכנית נועדה לאפשר פיתוח מושכל של העיר העתיקה, תוך דאגה לצרכי הדיור של 35,000 איש החיים בה. אלא שכבר בדיונים הראשונים בוועדת התכנון המקומית, הביעו נציגי הימין בוועדה התנגדות חריפה לתכנית ודרשו להכניס בה שינויים. תוך שבועות ספורים, לחץ משולב של נציגי הימין בעירייה ואנשי "עטרת כהנים" הביא לביטול חלקים חשובים בתכנית, ויתכן שהפך אותה למכשיר נוסף למען ההשתלטות הישראלית על השכונות הפלסטיניות באגן העיר העתיקה.

תכנית המתאר של העיר העתיקה עלולה להיות דוגמא נוספת לאופן בו תכניות מקצועיות המצהירות על התייחסות לכלל צרכי התכנון בירושלים מעוקרות מתוכנן בהגיען לוועדות העירייה, בשל אג'נדה פוליטית המקדמת בלעדיות ישראלית בעיר.

א. רקע

ב-19 בדצמבר 2012 הובאה לדיון בוועדה המקומית לתכנון ולבניה תכנית מס' 13538 - "תנאים למתן היתרי בניה לעיר העתיקה בירושלים". מגישת התכנית היא הרשות לפיתוח ירושלים (הרל"י).

פרופסור מייק טרנר, שכיהן בעבר כיו"ר אונסק"ו בישראל, שימש כיועץ להכנת התכנית. בדברי ההסבר לתכנית נכתב שתכנית המתאר הנוכחית - עמ/9 - אינה מאפשרת הוצאת היתרי בניה בעיר העתיקה ללא תכניות מפורטות. מכיוון שהכנת תכניות מפורטות בעיר העתיקה היא תהליך מסובך ביותר, התוצאה...המשך קריאה