דו"ח מעקב הר הבית מס' 2 ספטמבר-אוקטובר 2014

30/10/2014
מעקב - הר הבית: השחיקה הנמשכת בהסדרים הקיימים 
חגי תשרי  - ספטמבר-אוקטובר (מעקב 2)
אוקטובר 2014
חגי תשרי הביאו את האלימות בהר לשיא של השנים האחרונות. בעקבות האלימות יותר ויותר גורמים נדרשים לנושא: ח"כים מהימין, ראש הממשלה, הרשות הפלסטינית וממשלת ירדן.

הקדמה
סוגיית הר הבית היא מהמורכבות והרגישות שבסכסוך הישראלי – פלסטיני, וכל חריגה מההסדרים הקיימים בו כרוך בהשלכות מדיניות רחבות[1].
המאבק לקידום עלייתם של יהודים להר הבית צובר תאוצה משמעותית בשנים האחרונות. מאמצע שנת 2013 חלה עליה משמעותית בפעילות הסיורים והביקורים שמארגנים פעילי הר הבית למתחם. מדי יום מתקיימים סיורים המאורגנים ומודרכים על ידי הפעילים, הוקמה גופים חדשים ואתרי אינטרנט לארגון סיורים בהר[2]. גורמים שונים בציבור הדתי-לאומי מארגנים אירועים בנושא בית המקדש, והנושא נהיה נושא מרכזי בשיח של ציבור זה ולא רק עניין לתנועות הר הבית.
חלקם של מובילי מאבק זה, ובהם אנשי ציבור, רואים בכך שלב בלבד בדרך להגשמת מטרתם - ייסודו של בית המקדש השלישי, ובמשתמע או במפורש, ייסודו במקומם של קודשי האסלאם המצויים במתחם.
הפעילות המתעצמת של התנועות החותרות לשנות את הסטאטוס-קוו זוכה לתמיכה של אנשי ציבור לרבות חברי כנסת, ולתמיכה כספית ממ...המשך קריאה