פנייה בעניין תעמולה אסורה - דיון בועדת הפנים של הכנסת בהשתתפות אלקין וברקת