ירושלים בצל ההתנתקות מעזה

01/08/2005

ההתנתקות מעזה ממקדת אליה את כל תשומת הלב המקומית והעולמית. בחסות צעד דרמטי זה מיישמת עתה ממשלת ישראל בירושלים ובסביבתה מדיניות ברורה ועקבית שנועדה להרחיב את גבולות ירושלים רבתי, לנכס את ירושלים המזרחית, וליצור עובדות בשטח שיש בהן כדי לסכל כל סיכוי להגיע להסדר מדיני בין ישראל לפלסטינים. עיר עמים סבורה שמדיניות זו היא בעלת השלכות מרחיקות לכת לרעה על מעמדה של העיר, על יציבותה ועל עתיד היחסים והסיכויים להגיע להסדר בין ישראל לבין הפלסטינים. נייר עמדה זה נכתב במטרה להאיר מגמות אלה ואת האופן בו הן ממומשות ולהתריע מפני תוצאותיהן האפשריות.