מסמך מדיניות עיר עמים 2016 - 'ירושלים: ביתם בהווה ובירתם בעתיד של שני העמים'

19/02/2016

המתיחות בירושלים והקיפאון המדיני מחדדים את סוגיית ירושלים. הסכסוך הישראלי פלסטיני ניכר במזרח ירושלים וחודר גם לרקמת חיי היומיום של מערב העיר, משבש את שגרת החיים בשני חלקי העיר ומעמיק את הניכור והפחד בין אוכלוסיותיה. היעדר אופק פוליטי והמתיחות סביב מוקדי הסכסוך הבולטים: הר הבית, אגן העיר העתיקה וקווי התפר, הציתו את גל האלימות האחרון שגלש גם לחלקים נוספים של העיר. כקודמיו, גל אלימות זה ניזון גם מפערים חברתיים כלכליים גדולים ואפליה עמוקה בכל תחומי החיים המולידים ייאוש ותחושת חוסר מוצא.

בהיעדר אופק מדיני בעתיד הנראה לעין, המצב הנוכחי הוא של עיר "מאוחלקת" מתוחה: שני חלקיה קשורים זה בזה ובתחומים מסוימים גדלה התלות ההדדית ביניהם, אולם מצב זה מבוסס על אי סימטריה מובנית חריפה: פוליטית, סימבולית ובחלוקת המרחב והמשאבים. מציאות זו מערערת את בסיס הקיימות של החיים בעיר בהווה וחותרת תחת כל הסדר עתידי אפשרי, והיא  מחייבת את הצורך בחשיבה מחודשת על החיים בירושלים.
נייר זה מציע מתווה לניהול העיר בעת  הזו.