פנייה לרשם ההקדשות בעניין הקדש בנבנישתי בסילוואן

27/01/2022

*ב-24/1/22 הוציא עו"ד ישי שנידור פניה חוזרת לרשם ההקדשות במשרד המשפטים בנוגע להקדש בנבנישתי, שפועל לטענתנו בשירות עטרת כהנים.
אנחנו דורשים מהרשם לקבל עדכון על צפי מועד השלמת הביקורת, ושוב כי עד להשלמת הבדיקה יורה לנאמני ההקדש להקפיא את הליכי הפינוי או לקבל את אישור בית המשפט לפני נקיטה בכל הליך חדש או מימוש פסק דין.
 
*תזכורת: ביום 2/6/20 הגישה עיר עמים ביחד עם עוד עשרות תושבי בטן אל הווא שבסילוואן תביעה נגד משרד המשפטים (ה"פ 5792-06-20).
התביעה דרשה מרשם ההקדשות במשרד המשפטים להפסיק את כהונתם של השלושה שמשמשים כבר כמעט 20 שנים כנאמני "הקדש בנבנישתי".
בית המשפט קבע את מחיקת התביעה לאחר שלא ענינו לפניה שהגיעה אלינו מבית המשפט בעקבות בקשת מחיקה בזמן פגרת בתי המשפט.
הגשנו בהמשך לכך בקשה לביטול פסק דין, ואז בתגובתו לכך מה-23/9/2020 הודיע רשם ההקדשות כי הוא פתח בביקורת עומק נגד נאמני ההקדש.
החלטת בית המשפט הייתה לא לבטל את המחיקה, גם לאור תגובת הרשם והודעתו.
מאז פנינו לרשם ההקדשות גם בבקשה שיעדכן על התקדמות ביקורת העומק, וגם בבקשה לדרוש הימנעות מפינויים על ידי הנאמנים כל עוד לא הסתיימה הביקורת.
עתה, יותר משנה מאז פנייתנו הראשונה אליו לאחר פסק הדין, אנחנו פונים אליו שוב בדרישה חוזרת, ובהתאם נשקול המשך צעדינו, לרבות הגשת התביעה שוב.

*ב- 16 ביולי 2017 פנינו אל רשם ההקדשות במשרד המשפטים, בדרישה לחקור את התנהלות "הקדש בנבנישתי" הפועל בסילואן, ולפעול להחלפת הנאמנים.
 
במכתב ציינו כי מטרתו המקורית והמוצהרת של ההקדש, שנוסד בשנת 1899, היא לפעול "לטובת העניים של העדה היהודית בירושלים הספרדים והאשכנזים בחלקים שווים", אלא שבשנת 2001 מונו כנאמני ההקדש אנשי "עטרת כהנים", ומאז, כל פעולותיו מכוונות לפינוי תושבים פלסטיניים ממבנים שהוכרו כנכסי ההקדש. בנוסף, הצבענו על כך שבדוחות הכספיים של ההקדש לא נמצאו רישומי הוצאות והכנסות שחייבים היו להימצא שם.
 
ביולי 2017 פנינו אל רשם ההקדשות במשרד המשפטים, בדרישה לחקור את התנהלות "הקדש בנבנישתי" הפועל בסילואן, ולפעול להחלפת הנאמנים.
 
*בנובמבר 2018 השיב לנו רשם ההקדשות, כי פעולתם של נאמני הקדש בנבנישתי חוקית וכי ההתנהלות הכספית של הקדש בנבנישתי עודנה ...המשך קריאה

מול הרשויות
27.01.22

More on התנחלויות בשכונות פלסטיניות