פנייה לרשם ההקדשות בעניין הקדש בנבנישתי בסילוואן

15/07/2019

ב- 16 ביולי 2017 פנינו אל רשם ההקדשות במשרד המשפטים, בדרישה לחקור את התנהלות "הקדש בנבנישתי" הפועל בסילואן, ולפעול להחלפת הנאמנים.
 
במכתב ציינו כי מטרתו המקורית והמוצהרת של ההקדש, שנוסד בשנת 1899, היא לפעול "לטובת העניים של העדה היהודית בירושלים הספרדים והאשכנזים בחלקים שווים", אלא שבשנת 2001 מונו כנאמני ההקדש אנשי "עטרת כהנים", ומאז, כל פעולותיו מכוונות לפינוי תושבים פלסטיניים ממבנים שהוכרו כנכסי ההקדש. בנוסף, הצבענו על כך שבדוחות הכספיים של ההקדש לא נמצאו רישומי הוצאות והכנסות שחייבים היו להימצא שם.
 
ביולי 2017 פנינו אל רשם ההקדשות במשרד המשפטים, בדרישה לחקור את התנהלות "הקדש בנבנישתי" הפועל בסילואן, ולפעול להחלפת הנאמנים.
 
בנובמבר 2018 השיב לנו רשם ההקדשות, כי פעולתם של נאמני הקדש בנבנישתי חוקית וכי ההתנהלות הכספית של הקדש בנבנישתי עודנה נבדקת.
 
ב- 27 בדצמבר 2018 פנינו אל רשם ההקדשות במשרד המשפטים בדרישה לחקור את התנהלות "הקדש בנבנישתי" הפועל בסילואן.
בפנייתנו, הצבענו על פסיקת בית המשפט העליון שעסקה באותו הקדש, שבה מעירים השופטים על אופן מינויים של אנשי "עטרת כהנים" לנאמנים. הסברנו שהפסיקה מחזקת את עמדתנו, כי על רשם ההקדשות לפקח באופן הדוק על ניהול ההקדש, ואף לפעול להחלפת הנאמנים, בפרט לאור ניגוד האינטרסים שבין ההקדש לבין עטרת כהנים.

מול הרשויות
15.07.19

More on התנחלויות בשכונות פלסטיניות