טבעת ההתנחלויות מסביב לעיר העתיקה 2019

04/02/2019

טבעת התנחלויות מתהדקת סביב העיר העתיקה

דצמבר 2018

(המספור להלן הנו על פי המספרים המסומנים במפה.)

שייח ג'ראח
1+2 תכניות לישיבת אור שמח ובניין משרדים – שתי תכניות ישראליות לבניינים שיוקמו במגרש בשטח של כ-5.2 דונם בקצה הדרום מערבי של השכונה סמוך לקו הירוק, מצדו הפלסטיני. בתכנית המתאר של שכונת שייח ג'ראח (תכנית 2969) השטח מיועד למבני ציבור שישרתו את תושבי השכונה. התכנית לישיבת אור שמח (תכנית מספר 68858) הוגשה בידי מוסדות "אור שמח" שרשות מקרקעי ישראל הקצתה להם את הקרקע ללא מכרז. היא נדונה בוועדה המחוזית לתכנון ובניה ביולי 2017 ואושרה להפקדה. התכנית היא לבניין בן שמונה קומות מעל הקרקע ושלוש קומות תת קרקעיות שכולל גם פנימיה למאות תלמידים ומגורים לסגל הישיבה. התכנית לבניין המשרדים בן שש קומות מעל הקרקע (תכנית מספר 499699) הוגשה בידי יזמים ישראלים פרטיים. תכנית זו אושרה בדצמבר 2018.
3+5 תכניות לבנייה חדשה באום הארון שתוביל לפינוי משפחות פלסטיניות - שתי תכניות להריסת מבנים קיימים והקמת מבני מגורים חדשים במקומם (תכנית מספר 14151 לבניית שלוש קומות עם שלוש יחידות דיור ותכנית מספר 14029 לבניית חמש קומות עם 10 יחידות דיור). בשני ה...המשך קריאה

ניירות עמדה
04.02.19

More on התנחלויות בשכונות פלסטיניות