לצום בתשעה באב מבלי לייחל לתקומת הבית השלישי

יהודית אופנהיימר
תאריך ההופעה: 
ראשון, 22.07.2018, שעה:07
היכן הופיע: 
שיחה מקומית

זה שנים שאיני מנהלת אורח חיים הלכתי, אף על פי כן אני צמה בתשעה באב. לרוב אני נשאלת האם אני מתאבלת על חורבן בית המקדש ועונה בכן ולא. אני מזדהה עם התודעה היהודית ההיסטורית של חורבן, גלות ושבר שנצרפה בתאריך זה, אך איני מייחלת לתקומת הבית השלישי. היהדות הפוסט מקדשית החליפה את הפולחן בספר ואת האוטוקרטיה הכוהנית שזכתה לביקורת פנימית נוקבת עוד טרם חרב המקדש, בשקלא ותריא התלמודי המעלה על נס את ריבוי הדעות והוויכוח.

גם אילולא החריבו הרומאים את בית המקדש היתה היהדות זונחת אותו לבסוף או חלילה מתנ...המשך קריאה

מאמרים
22.07.18

More on הר הבית/חראם אל שריף