שניים אוחזין: על הקשרים המתהדקים בין תנועות המקדש למשטרה

07/12/2017
נובמבר 2017
כתיבה: אביב טטרסקי, חוקר

במהלך השנה האחרונה מתמקדות תנועות המקדש בהגדלת מספר המבקרים היהודים בהר הבית/ חרם א-שריף. כפי שנתאר כאן, חלק ניכר מהצלחתן לעשות זאת נובע ממהפך ביחס המשטרה אליהן. בעבר, במסגרת תפקידה למנוע הפרות סדר במתחם הרגיש ועל רקע הפרות חוזרות ונשנות של הנחיותיה מצד פעילי המקדש, הטילה המשטרה הגבלות שונות על כניסתם להר. בשנה האחרונה לא רק שחלק מהגבלות אלו הוסרו, המשטרה אף פועלת בתיאום הולך וגובר עם פעילי המקדש. הידוק יחסים זה מוביל לשחיקה ברורה של הסטטוס קוו במקום, ועלול לחדש את העימותים בהר. כפי שיפורט במסמך זה, נדמה כי הגורם לשינוי המגמתי והמדאיג בהתנהלות המשטרה הוא השר לביטחון פנים גלעד ארדן.

I.אסטרטגיית תנועות המקדש: גידול במספר היהודים המגיעים להר הבית כמנוף לשינוי הסטטוס קוו
בשנה החולפת חלה קפיצה משמעותית במספר היהודים המגיעים להר הבית. בהשוואה למעט יותר מ- 14,000 כניסות של יהודים במהלך שנת תשע"ו, בשנה האחרונה תשע"ז נרשמו יותר מ- 22,000 כניסות של יהודים להר. גידול חד זה של כמעט 60% בא לידי ביטוי מתון גם במהלך חגי תשרי האחרונים, כאשר נרשמו מעל 3,300 כניסות בהשוואה לכ-2,600 כניסות בתקופה המקבילה לפני שנה (גידול של כ-30%)[1]. מספרים אלו עדיין אינם ברי השוואה למאות אלפי היהודים שהגיעו לכותל המערבי בחגי תשרי, אך בוודאי המדוב...המשך קריאה

ניירות עמדה
07.12.17

More on הר הבית/חראם אל שריף