כיצד לשמור על שקט בהר הבית לקראת ובמהלך חגי תשרי - פנייה לשר לבט"פ

28/09/2016
הנדון: כיצד לשמור על שקט במתחם הר הבית/חרם א-שריף לקראת ובמהלך חגי תשרי –   נייר עמדה
בפרוס השנה החדשה ולקראת חגי תשרי פרסמה עיר עמים נייר עמדה שעניינו כיצד לשמור על שקט במתחם הר הבית/חרם א-שריף לקראת ובמהלך חגי תשרי. כפי שניתן לקרוא בנייר זה, בחודשים האחרונים, לצד השקט היחסי ושמירת הסטטוס קוו, נמשכת התסיסה של פעילים וארגונים – מוסלמים ויהודים – נגד המצב הקיים: הראשונים יוצאים נגד הגידול במספר המבקרים היהודים. האחרונים מוסיפים להתנגד לאיסור על תפילתם בהר, ומעודדים את תומכיהם להגדיל את כמות המבקרים בהר שהוא לדבריהם המפתח לשינוי הסטטוס קוו. הנייר גם מתאר את הדפוס המדאיג שנוצר בחודשים האחרונים של מאבקי כוח בין המשטרה לבין הוואקף בהר וכן את חזרתם של פוליטיקאים ישראלים בכירים להביע באופן פומבי תמיכה בתנועות המקדש, לאחר שנמנעו מכך בהוראת ראש הממשלה מאז חגי תשרי אשתקד.
עם התקרב חגי תשרי תשע"ז אנו מצרפים בנייר זה גם את המלצותינו ובראשן ההמלצה לפיה על המשטרה להוסיף ולהימנע מהטלתן של הגבלות כניסה קולקטיביות על מתפללים מוסלמים. בעקבות אירועי השנתיים האחרונות נהיר שהשימוש הנרחב בהגבלות קולקטיביות על כניסת מוסלמים אל הר הבית היווה מקור מרכזי לאלימות הנרחבת ממנה סובלים ירושלים ותושביה. כך, בחגי תשרי לפני שנתיים חלה הסלמה חריפה באלימות ...המשך קריאה
מול הרשויות
28.09.16

More on הר הבית/חראם אל שריף