כיצד לשמור על שקט במתחם הר הבית/חרם א-שריף לקראת ובמהלך חגי תשרי

23/09/2016
 

בשנים האחרונות היה הר הבית ברקע ההידרדרות הבטחונית, בעיקר סביב חגי תשרי, בשנה האחרונה חלה רגיעה סביב ההר. הנייר מציג שורה של המלצות לשמירה על השקט לקראת ובמהלך חגי תשרי תשע"ז 2016
תמצית המלצות המסמך:

  1. על המשטרה להוסיף ולהימנע מהטלתן של הגבלות כניסה קולקטיביות על מתפללים מוסלמים, יש גם חשיבות באמירה פומבית של מקבלי ההחלטות כלפי הציבור הישראלי כי השמירה על חופש הפולחן המוסלמי בהר היא גורם מפתח בסטטוס קוו, במניעת האלימות ובהצלחת פעולות המשטרה.
  2. על ראש הממשלה להנחות פומבית כבעבר את חברי ממשלתו, הקואליציה ומפלגתו שלא לתת רוח גבית – בהצהרות ובמעשים – לתנועות המקדש. לאור אחריותם הציבורית של חברי הקואליציה שלו, בידי ראש הממשלה הסנקציות לפעול במידה והם מפרים את הנחיותיו.
  3. על ממשלת ישראל להקפיד על ביצוע התיאום בעניין הביקורים עם ירדן. יש לקבוע מראש נהלים מתואמים לביקור, לרבות לעניין הכנסתן של קבוצות חופפות, הקדמת שעות כניסה וכיו"ב. קביעה ברורה של נהלים מתואמים בין ישראל לבין ירדן והוואקף תמנע את החרפת המצב בשטח, ואת הצורך בנסיגה מאוחרת שעלולה להתפרש ככניעה לגורמי לחץ מכל צד. על הנהלים לכלול גם תיאום במקרה של עליית המתיחות במתחם בטרם הסלמה.
  4. על מקבלי החלטות לתמוך בתיאום רצוף ומכבד בין...המשך קריאה
ניירות עמדה
23.09.16

More on הר הבית/חראם אל שריף