עקורים בעירם תקציר

01/06/2015

מדיניות ישראל במזרח ירושלים והשפעתה על השכונות הפלסטיניות הירושלמיות שמעבר לגדר ההפרדהשכונות ירושלים המזרחית שנותרו מעבר לגדר ההפרדה מהוות תמונת מראה לתהליכים הכוללים בירושלים המזרחית וליחסה של מדינת ישראל אל האוכלוסייה הפלסטינית החיה בעיר. דוח עיר עמים "עקורים בעירם" סוקר את מכלול ההיבטים במדיניות ישראל כלפי תושבי מזרח ירושלים אשר הובילו למצב הנוכחי, שבו עשרות אלפי פלסטינים, תושבי העיר, נקטעו ממנה בעקבות הקמת גדר ההפרדה ובד-בבד ננטשו כמעט לחלוטין על ידי רשויות המדינה והעיריה.

 
מאז 1967 ערערה המדיניות הישראלית על עצם הזיקה והשייכות של התושבים הפלסטינים לעיר מולדתם, ירושלים. במהלך השנים הופקעו שטחים רבים לצורך הקמת שכונות/התנחלויות או "גנים לאומיים" והוקמו מאחזים יהודיים בלב שכונות פלסטיניות. במקביל, הוטלו הגבלות קשות על תכנון, בנייה ורישום קרקעות של פלסטינים. מעמד התושבות, שהיה מלכתחילה מעמד מופחת, הפך בהחלטת בית-המשפט העליון למעמד "מופשט" היכול "לפקוע מעצמו", ובעקבות כך נעשה בו שימוש נרחב לשם עקירת אלפי תושבים פלסטינים מהעיר. הרשויות הממשלתיות והעירוניות הנהיגו מדיניות של הזנחה וקיפוח במתן שירותים ובבניית תשתיות. התקציב המיועד לשכונות הפלסטיניות עומד על כעשירית מתקציב העיריה, אף כי אוכלוסייתן מתקרבת לשיעור של כ-40% מאוכלוסיית העיר כולה. הזנחה זו, בשילוב הגורמים האחרים, הפכה את התושבים הפלסטינים של ירושלים לקולקטיב העני ביותר בישראל. עם בניית הגדר ההפרדה התגבר מכבש הלחצים על תושבי מזרח ירושלים ודחק את העניים שבהם אל השכונות שהגדר ניתקה למעשה מהעיר.
 
גדר ההפרדה שבנייתה באזור ירושלים החלה בשנת 2004 נועדה להוות מכשול ביטחוני, אך בו זמנית, שימשה להגדרת גבול פוליטי ומדיני לירושלים אשר נועד להבטיח את המשך שליטתה של ישראל על מזרח העיר וסביבותיה ואת קיומו של רוב יהודי מוצק בתוכה  - מטרה שלשמה הגדר נוגסת בשטחים נוספים מהגדה המערבית ומבתרת עוד את המרחב הפלסטיני בעיר ובסביבותיה. בירושלים עצמה, הגדר הפרידה מהעיר שכונות פלסטיניות שהיו חלק אינטגרלי ממנה מאז שנת 1967 ותושביהן הם ירושלמים בעלי מעמד התושבות. אזורים אלה כוללים את השכונות: כפר עקב וסמיראמיס מצפון לגדר, ודחיית א-סלאם, ראס שחאדה,...המשך קריאה