מעקב בנייה והתנחלויות 2014

03/12/2014

נייר זה הוא דו"ח מעקב משלים לדו"ח שפירסמנו באפריל 2014 "פתרון מדיני בירושלים: אפשרי, במחיר גדל והולך", שסקר יותר מעשור של התפתחויות שהן משמעותיות להתכנותו של פתרון מדיני בירושלים לאורו של "מתווה קלינטון"  משנת 2000.
הנייר  מסכם שינויים שהתרחשו בשנה האחרונה בהיבטים של בניה, גנים לאומיים, מתחמי תיירות והתנחלויות בלב שכונות פלסטיניות, וכבישים, כולם במזרח ירושלים.

בשנת 2014, פורסמו מכרזים בהיקף של  2,627 יחידת דיור, והתקדם תהליך האישור של 3,300 יחידות דיור בפרויקטים שונים בירושלים המזרחית; הפרויקטים שקודמו באופן המשמעותי ביותר ממוקמים בגבעת המטוס בדרום, ובשכונות האגן ההיסטורי, שם פעילויות התנחלות פרטיות ממשיכות בתמיכתם הגלויה של גורמים ממשלתיים.