מדריך להריסות הבתים

01/03/2009

מדריך קצר להריסות הבתים בירושלים המזרחית – מי מוסמך להחליט על הריסת בתים, מה ההבדל בין צו הריסה מינהלי לצו הריסה שיפוטי, האם כל צווי ההריסה מוצאים לפועל, האם מדיניות ההריסות יעילה, ומדוע פלסטינים רבים כל כך נזקקים לבנייה ללא היתר.