זמניים קבועים

29/11/2012
דוח העוסק במצבם המשפטי ומעמדם האזרחי של התושבים הפלסטינים בירושלים. ישראל סיפחה את שטח ירושלים המזרחית אבל לא את הפלסטינים שנולדו וחיים בה. היא העניקה "אזרחות" מלאה לשטח כאשר החילה עליו את החוק, השיפוט והמנהל שלה, ואף עיגנה זאת בחוקי יסוד המקשים על ממשלה המבקשת לוותר על שטח כלשהו במזרח ירושלים. אולם, היא לא העניקה אזרחות ישראלית לפלסטינים החיים בה. אין מדובר במהגרים שנכנסו לישראל אלא באנשים שנולדו בירושלים ומרכז חייהם הוא כאן, בעיר. שליש מתושבי העיר הם בני-אדם חסרי אזרחות. הם חיים במדינה שרואה את השטח כשלה, אבל אינה רואה אותם כחלק ממנה. מבחינת ישראל הם נמצאים במקום הולדתם ברשות, אך לא בזכות.