נתונים מרכזיים על ירושלים - יולי 2014

01/06/2014
ירושלים המזרחית – נתונים מרכזיים
יוני 2014
נתונים נבחרים על ירושלים המזרחית בנושאים הבאים: נתונים דמוגרפיים כלליים, מעמד תושבים, תכנון ובניה, הריסת בתים ומבנים, פערי תקצוב, עוני ותעסוקה, חינוך רווחה, תשתיות ושירותים ציבוריים נוספים