התפתחויות אחרונות בעיר העתיקה ובאגן הקדוש

01/03/2007

העיר העתיקה והאזורים הסמוכים לה – המכונים גם האגן הקדוש או האגן ההיסטורי – עומדים מזה שנים רבות במרכזו של מאבק בין שני נרטיבים לאומיים (ישראלי ופלסטיני) ושלושה נרטיבים דתיים (יהודי, מוסלמי ונוצרי). הדו"ח סוקר שורה ארוכה של אירועים והתפתחויות המשנים את האיזונים הקיימים באזור ומאיימים ליצור סביב העיר העתיקה והאגן הקדוש עימות דתי יהודי-מוסלמי חזיתי.