תמונת מצב - ירושלים 2012

05/06/2012
תמונת המצב, הסוקרת ומנתחת את ההתפתחויות בירושלים המזרחית בשנת 2012, מתארת מציאות עגומה ומדאיגה: ירושלים היא  עיר דו-לאומית בה שורר משטר של אפליה קשה מסיבות אתניות – לאומיות.  הצד היהודי שולט על מוקדי הכוח ומפלה יותר משליש של תושבי העיר לרעה. . תושבי העיר הפלסטינים סובלים  מאפליה וקיפוח בכול תחומי החיים. כפי שנחשף בדוח, מגמה זו קיבלה בשנה האחרונה תנופה רבה בשורה של החלטות ממשלה חסרות תקדים. מטרתה של ממשלת ישראל היא למנוע הקמת בירה פלסטינית בירושלים המזרחית באמצעים שונים עליהם עומד דוח קצר זה. משמעות הדברים ברורה: ממשלת ישראל דוחה את פתרון שתי המדינות.  אם בגדה המערבית יכולה ישראל לטעון שאין היא שולטת על הפלסטינים הגרים שם כיוון שהם נתיני הרשות הפלסטינית – בירושלים אין מקום לטיעון זה. עיר בה יש משטר ממוסד ושיטתי בו הקבוצה האתנית השלטת שוללת זכויות יסוד מהקבוצה האתנית האחרת אינה יכולה להיחשב עיר דמוקרטית.
צירוף מתואם של תכניות בניה ישראלית, פעולות "בירוק", תכניות תחבורה וכבישים, פינויים, חלוקת תקציבים, שלילת תושבות ועוד, כל אלו מתמצים לכדי מדיניות כללית שמבקשת לשמר רוב יהודי בגבולות ירושלים, ועלולה להוביל לפירוקה של הקהילה הפלסטינית בשכונות השונות בירושלים המזרחית.
לתמונת מצב זו של העיר יש השלכות מרחיקות לכת. הן מחדדות את המתח בעיר שכבר כך סובלת מקיטוב וחיכוכים בין קבוצות אוכלוסייה שונות.  הן גם מרחיבות את תחומי ירושלים עמוק אל תוך הגדה המערבית והופכות את העיר לענייה עוד יותר וקשה לניהול. ולא פחות מכך – היא מציבה סימן שאלה נוסף, וגדול, על ישראל כחברה דמוקרטית.