מעט מדי ומאוחר מדי - תכנית המתאר של ירושלים

01/06/2009

מעיון בתוכנית המתאר החדשה, ירושלים 2000, ניכר סדר היום הפוליטי המונח בבסיסה ובראשו ביסוס השליטה הישראלית באזורים האסטרטגיים ודחיקת הנוכחות הפלסטינית אל מחוצה להם. למימוש תוכניות אלה צפויות להיות השלכות מרחיקות לכת על היתכנותו של פתרון מדיני מוסכם לגבי עתידה וגבולותיה של העיר. כמו כן קיים ספק גדול באשר לעצם האפשרות להוציא את התוכנית אל הפועל, זאת לאור מספר מכשולים אדמיניסטרטיביים.
המשך קידום התוכנית כלשונה עלול להחריף את המצב המורכב-ממילא בירושלים ואת הכאוס התכנוני ואף לפגוע בישראל במישור המדיני.