השגרירות האמריקאית - פניה נגד פטור מהיתר

27/03/2018

פנייה למועצה הארצית לתכנון ובנייה, נגד מתן פטור מהיתר בנייה לשגרירות האמריקאית בירושלים.