אביב טטרסקי מול מתי דן על היתרי בנייה בסילוואן

ראיון ברשת ב' על היתרי הבנייה שניתנו לעמותת עטרת כהנים בבטן אל הווא שבסילוואן

התפרסם ב: 
רשת ב'
תאריך הפרסום: 
01/01/2017
סרטון: