התנחלויות וגנים לאומיים בעיר העתיקה וסביבתה

03/07/2016

מפה המתארת את הגנים הלאומיים בעיר העתיקה, בנייה ישראלית מתוכננת, התנחלויות בשכונות הפלסטיניות