פתרון מדיני בירושלים: אפשרי, במחיר גדל והולך ירושלים על שולחן המשא ומתן – בין עקרונות לבין עובדות (2000-2014)

14/08/2014

מאז ראשית המגעים בין ישראל לבין הפלסטינים לפני יותר משני עשורים, ברור היה לשני הצדדים כי מציאת פתרון משביע רצון בסוגיית ירושלים מהווה תנאי להסדר מדיני בין העמים. בעקבות השיחות שהחלו ביולי 2013 , בתיווכו של ג'ון קרי, מזכיר המדינה האמריקני, ערכה עיר עמים ניתוח של התכנות הפתרון המדיני בירושלים על פי המצב בהווה, 13 שנים מאז הוצג "מתווה קלינטון", שמשמש מאז בסיס למשא ומתן על ירושלים.