תוכנית אל בוסתאן - סכנה חמורה

01/02/2009

מסמך שחובר על ידי "קואליצית הארגונים למען תושבי אל בוסתאן", ש"עיר עמים" היתה חלק ממנה, המפרט את הסכנות הגלומות בתוכנית שהכינה עיריית ירושלים עבור אזור אל בוסתאן שבכפר סילוואן. המסמך עומד, בין השאר, על השלכותיה המדיניות החמורות של התוכנית.