נוכחים אך נפקדים - חוק נכסי נפקדים

01/07/2010

חוק נכסי נפקדים נחקק בראשית ימיה של מדינת ישראל במטרה להסדיר את העברת רכושם של הפליטים הפלסטינים לידי המדינה. החלתו על ירושלים המזרחית יכלה להפוך את רוב המבנים הקיימים בעיר לרכוש נפקדים. הדו"ח סוקר את עמדתה המשתנה של המערכת המשפטית הישראלית כלפי החלת החוק על ירושלים המזרחית ועומד על הסכנות הכרוכות בשינוי המדיניות שהונהגה בעניין הזה ב-1967.