על מה מפגינים בשייח ג'ראח

01/01/2010

סקירה קצרה המפרטת את ההשתלשלות ההיסטורית-משפטית שהובילה להוצאת צווי פינוי נגד משפחות פלסטיניות המתגוררות בשייח ג'ראח ולמאבק הישראלי-פלסטיני המתנהל נגד צווי הפינוי הללו.