הענק וגנו

01/11/2012
בחודש יוני 2010 החליטה ועדת המשנה המקומית לתכנון ולבנייה להמליץ לוועדה המחוזית על הפקדת תכנית העירייה ל'גן המלך' שבלב שכונת אל-בוסתאן בסילוואן. בימים אלה מפעילה העירייה לחץ כדי שהוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תקיים דיון מהיר בתכנית. במקביל, מוסיפה העירייה ומנהלת בבתי-המשפט תיקי הריסה של עשרות בתים בשכונה. עיר דוד שבניהול עמותת אלע"ד וכן התנחלויות נוספות, היוצרות מתח רב במקום. דוח זה מעלה כי בשכונת אל-בוסתאן צפוי להיהרס מספר רב בהרבה של מבנים מזה שהעירייה הצהירה עליו בעבר, וכן כי הפתרון המפורט בתכניתה, מעין 'פינוי-בינוי' שעל פיו יבוצע לכאורה בינוי בטרם הריסה, אינו ישים ויתרה מזו, העירייה אף פועלת במקביל לביטולו.