בין המוצהר לאפשר – מדיניות התכנון במזרח ירושלים

01/01/2010

בעקבות סדרת הצהרות שהשמיעו קובעי מדיניות בירושלים בדבר אימוץ מדיניות תכנון חדשה שתאפשר בנייה מוגברת בשכונות הפלסטינית של ירושלים המזרחית, קבע הדו"ח (המשותף לעיר עמים ולעמותת במקום) שהמציאות התכנונית השוררת במזרח ירושלים היא המסכלת, הלכה למעשה, את יישומן של מרבית תוכניות הבנייה שפלסטינים מגישים לועדות התכנון. חלק מהתוכניות מסוכלות כבר בשלב אישורן, חלק אחר מסוכל בשלב הוצאת היתרי הבנייה.