בית צפפא - פקס לרשויות


לכבוד:
שר התחבורה, ישראל כ"ץ
ראש עיריית ירושלים: ניר ברקת
מנהל חברת מוריה: שלמה בן אליהו
הנדון- עיצרו את כביש 4 בבית צפאפא

שלום רב,

בימים אלו מתבצעות בלב שכונת בית צפאפה בירושלים עבודות לסלילה של כביש מהיר בן שישה מסלולים ויותר. תוואי הכביש יבתר את שכונת המגורים במרכזה, ישבש את גישתם של תושבים לבית הספר, לקופת החולים ולמסגד, וינתק 200 משפחות מיתר הקהילה. כמו כן, סלילת כביש מהיר בלב שכונת המגורים גורמת למפגעים סביבתיים רבים וקשים, ולחבלה באורח חייהם של התושבים. כבר עכשיו, המראה של העבודות המתבצעות בלב השכונה ממחיש את הנזק הצפוי מהכביש. אם סלילת הכביש תתקדם כמתוכנן תהיה זו בכיה לדורות.

מצב דברים זה מנוגד לחלוטין לתוואי הכביש בשכונות הישראליות של ירושלים שם הקפידו לסלול אותו בשולי השכונות ולא במרכזן. יתר על כן, בעוד שבחלקים הקודמים של הכביש ניתן לתושבים להשמיע התנגדויות ונעשו מאמצים רבים להגן על צרכיהם, התנהלותכם בבית צפאפא היתה שונה בתכלית. עבודות הסלילה נערכות במחטף ללא שהוגשה תכנית מפורטת וזאת בניגוד לכללי התכנון. הגשת תכנית מפורטת, היא ההתנהלות התקינה המצופה מכם. כך הייתה מתאפשרת לתושבי השכונה להשמיע את התנגדויותיהם לתכנית ולהבטיח שצרכיהם יילקחו בחשבון. במקום זאת, בחרתם להתעלם מכללי המנהל התקין, בכוחניות התחלתם בעבודות והצבתם את תושבי בית צפאפא בפני עובדה מוגמרת.

דריסת בית צפאפא באמצעות כביש בגין דרום מבטאת תפיסה, הרואה בתושבי השכונה תושבים "סוג ב" שנוכחותם אינה רצויה והם גורם מפריע לחיבורה של העיר לגוש עציון ולא גורם רצוי ומוערך במרקם העירוני.

כתושב ירושלים אני מביע בפניך את מחאתי על האפליה וההתנהלות הכוחנית הזו. אני קורא לך להכיר באפליה הגסה שמתרחשת בתחום אחריותך, ולעצור את ההפרה הבוטה של זכויות התושבים. כפי שכביש בגין לא נסלל בלב שכונת בית הכרם ובלב גבעת מרדכי, ואף לא אחד ממקטעיו האחרים של כביש בגין לא עובר במרכזה של שכונת מגורים כלשהי, כך אין סיבה שהוא ייסלל בלב בית צפאפא. יש פתרונות תכנוניים חלופיים אשר לא מחייבים קריעה לגזרים של שכונת מגורים שלווה, ולא גורמים לפגיעה מפ...המשך קריאה

מול הרשויות

Related Topics