40 שנות שלטון ישראלי במזרח ירושלים

בנייר העמדה המצורף משרטטת עיר עמים את דיוקנה הנוכחי של ירושלים ביחס למדיניות ממשלות ישראל בעיר ב-40 השנים האחרונות, תוך מתן דגש להתפתחויות של השנים האחרונות. נייר העמדה מצביע על גורמים רבים העלולים להשפיע על ירושלים ועל הסכסוך הישראלי-פלסטיני ובכלל זה בניית מכשול הביטחון בידי ישראל וההשלכות השונות שלו בתחומים הגיאוגרפי, הכלכלי, האורבאני, הקהילתי, הלאומי ועוד.