סיכום האירועים האלימים בעיר. יולי 2014

08/07/2014

סיכום האירועים בירושלים סביב רצח שלושת הנערים הישראלים והנער הפלסטיני וגל האלימות שלאחריהם. 

אלימות לאומנית יהודית בירושלים, יולי 2014
נכון ל- 3/8/14

 
ירושלים המזרחית היא המקום היחיד מעבר לקו הירוק שבו מאות אלפי פלסטינים נמצאים בחיכוך יומיומי עם ישראלים ועם הרשויות הישראליות. בשנים האחרונות היו מי שניסו לטעון שהשקט היחסי בירושלים מעיד על השתלבותם של תושבי מזרח העיר בישראל ואף על רצון להישאר תחת שליטתה.
למרבה הצער, השנים האחרונות לא נוצלו על ידי הרשויות הישראליות לשינוי אמיתי ובניית יחסים ראויים יותר בין הקהילות אלא להיפך: האפליה וההזנחה של מזרח ירושלים נמשכו ללא שינוי מהותי, ההתנחלויות בשכונות הפלסטיניות המשיכו לגדול, ולאלו נוספה גם תופעה של אלימות לאומנית מצד יהודים.
מעקב מתמשך של עיר עמים מראה על פעילות רציפה וחריש עומק של גורמים אלימים בירושלים, חלקם מגיעים מחוץ לירושלים. סקירה שערכה עיר עמים כבר במרץ 2013 על אלימות לאומנית יהודית בירושלים, הובאה זה מכבר בפני גורמים בעיריית ירושלים, משטרת ישראל וועדת החינוך של הכנסת. אך הרשויות כשלו במניעת ההסתה הזו...המשך קריאה