מסמך העקרונות לחברה הוגנת, שוויונית ושומרת זכויות אדם

 
מסמך העקרונות לחברה הוגנת, שוויונית ושומרת זכויות אדם

בשנים האחרונות מתחוללת מתקפה מדאיגה וחסרת תקדים על ערכים דמוקרטיים בסיסיים. 
אנו, ארגוני החברה האזרחית החתומים מטה, מציעים שורה של עקרונות הנדרשים לשם קיומה של חברה הוגנת, שוויונית ושומרת זכויות אדם.
 
הסדקים הקיימים בחברה בישראל עמוקים מתמיד, וכך גם הקושי ההולך וגובר לנהל את האי-הסכמות באופן מכבד ומכיל. אנו מסתכלים סביבנו ונוכחים כי הפכנו לחברה חסרת סולידריות, אשר הפערים הכלכליים בה הולכים וגדלים. אנו חוששים שמציאות קשה זו מובילה את הציבור שוחר הצדק והשוויון בישראל לייאוש ביחס לאפשרות להציב ערכים הומניסטיים בסיסיים בראש סדר היום הציבורי, ומתוך כך להשפיע על דרכה ועל עתידה של המדינה.

בימים אלה, ערב הבחירות לכנסת, ניכר 

אובדן הדרך ביתר שאת, עת נדמה כי שיח ערכי זה נעלם כמעט לחלוטין מהמרחב הציבורי והפוליטי. אולם דווקא בעת הזו עלינו לשוב ולדון בערכי היסוד של החברה שבה אנו רוצים לחיות.
...המשך קריאה