כביש בגין דרום בבית צפאפא – עדכון בעקבות תגובת המשיבים לבית המשפט

13/08/2013
ב 26 ביוני 2013 הורו שופטי בית המשפט העליון לעיריית ירושלים, משרד התחבורה וחברת מוריה להציג בפניהם פתרונות מפורטים )כולל זמנים לביצוע( אשר יתנו מענה לנזקים שכביש בגין דרום צפוי לגרום לשכונת בית צפאפא ולתושביה. תגובת הרשויות הוגשה לבית המשפט ב 25 ליולי. תושבי בית צפאפא והמנהל הקהילתי רשאים להגיש עד ה 28- לאוגוסט את תגובתם. להלן נשוב ונזכיר בתמצית את השתלשלות הדברים, ולאחר מכן נביא את עיקרי תשובת הרשויות.