יום האדמה בבית צפפא

כתבה על השפעת כביש 4 על תושבי בית צפפא והעמקת הלאומיות הפלסטינית בשכונה 

התפרסם ב: 
חדר החדשות
תאריך הפרסום: 
09/04/2013
סרטון: