תכנית 977694 למתחם היי- טק בוואדי ג'וז - "סיליקון ואדי"

14/06/2022

בשנתיים האחרונות מקדמת עיריית ירושלים את תכנית מספר 977694 המכונה "ואדי ג'וז – המתחם . בתאריך 14 במרץ התוכנית 1 העסקי " או בשם הממותג שעיריית ירושלים העניקה לה "סיליקון ואדי" אושרה להפקדה בתנאים בידי הוועדה המחוזית. באפריל 2022 התקבלה החלטת ממשלה 1367 לפתח רובע חדשנות של חברות היי-טק במזרח ירושלים 2 .הצעת ה )זאת כחלק מפיתוח רבעים כאלו בשני חלקי העיר( החלטה מציינת את ה"סיליקון ואדי" כאתר פוטנציאלי למימוש התוכנית. תוכנית " ואדי ג'וז – המתחם העסקי" היא ביזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים )הרל"י(. היא כוללת שטח של 78 דונם בצד המערבי של ואדי ג'וז שכיום חלק ניכר ממנו הוא אזור תעשייה ומסחר. שטח התו כנית גובל ממערב בשכונת שייח ג'ראח והוא נמשך מזרחה אל כיוון העיר העתיקה עד דרך ואדי ג'וז שהיא הגבול המזרחי של התוכנית. תכנית 977694 מגדילה באופן משמעותי את אחוזי הבניה בשטחה ומייעדת את רובם המוחלט לתעסוקה. התוכנית כוללת בניה לגובה של בין שמונה ל -14 קומות בשטח כולל של 000,127 מ"ר. %82 מהשטח )275,104 מ"ר( מיועדים לתעסוקה ו-%6( 659,7 מ"ר( נוספים למסחר. רק %6.12( 048,16 מ"ר( מיועדים למגורים ואפשר יהיה לבנות בהם 166 יחידות דיור בלבד. בכך התוכנית ממשיכה את המדיניות של עיריית ירושלים והממשלה להשקעות כלכליות במזרח ירושלים בלא לקדם תכנון משמעותי למגורים בשכונות הפלסטיניות של ירושלים. התוכנית היא חלק ממהלך רחב יותר של פיתוח כלכלי ותכנון אזורי תעסוקה במזרח ירושלים. בימים אלו מקודמים אזורי תעשייה ותעסוקה נוספים שיזמו העירייה והמשרד לענייני ירושלים בעיסאויה, א-טור. למרות שהתוכניות הנ"ל ובפרט התוכנית למתחם העסקי בואדי ג'וז אינן חלק רשמי מהחלטה 3790 הרי שהן תואמות את מטרותיה לצמצום פערים כלכלי...המשך קריאה

ניירות עמדה
14.06.22

Related Topics