דוח המוניטור שלוש שנים ליישום החלטת ממשלה 3790

24/03/2022
מבוא (לקריאת הדוח המלא, פתחו את הקובץ המצורף)

במאי 2018 התקבלה החלטה 3790 לצמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים של הממשלה. תקציב ההחלטה נקבע לכ-2.2 מיליארד ש"ח למשך חמש שנים. ההחלטה כללה בתוכה שישה תחומי פעולה עיקריים: חינוך והשכלה גבוהה; כלכלה ותעסוקה; תחבורה; שיפור השירות לאזרח ואיכות חיים )תשתיות פנאי ותשתיות מים וביוב(; בריאות; ורישום מקרקעין.

זו ההחלטה הראשונה בסדר גודל כזה שהתקבלה על ידי הממשלה מזה 51 שנות סיפוח של ירושלים המזרחית, לשיטתה של ישראל, ולאחר הזנחה ארוכת שנים. החלטת הממשלה 3790 היוותה צעד ראשון משמעותי של השקעה כלכלית בסכומים גבוהים בירושלים המזרחית, ומרגע שגויסו תקציבים ובעלי תפקידים רבים, שעבור חלקם ההשתתפות בפרויקט שימשה כהפניית מבט ראשונה אל עבר מציאות לא מוכרת, הזדמנויות רבות נוצרו ודרכים חדשות נסללו. אף קיימים סעיפים בהחלטה שיישומם מעיד על תפישה עניינית ומיטיבה. אך לצד זאת, התוכנית קודמה והוצגה כבר מראשיתה כמהלך להחלת ריבונות ישראלית במזרח ירושלים, וכאמצעי נוסף לאיחוד ירושלים כבירת ישראל, כלפי פנים וכלפי חוץ.

עם קבלת החלטת הממשלה החלה עיר עמים בניתוח, מעקב ובקרה אחר יישומה במסגרת פרויקט מוניטור. בשנים 2021-2020 התחקה המוניטור אחר יישום ההחלטה בשיתוף ארגון העובדים "מען". הדוח מספק תמונת מצב וניתוח ביניים במסגרת המוניטור של יישום ההחלטה בשלוש שנותיה הראשונות מתוך חמש השנים שיועדו ליישומה. לאור היקפה של החלטת הממשלה, המוניטור התמקד בשלוש השנים הראשונות בנושאים רוחביים כגון שקיפות המידע, וכן בתחומי החינוך, התעסוקה, מבני הציבור והסדר המקרקעין. לצד דיווח על תחומים אלה, בדוח מופיעים גם עדכונים בתחומי ההחלטה הנוספים, כדו...המשך קריאה

ניירות עמדה
24.03.22

Related Topics