לובי נייר עמדה - התנגדות לשינוי חד-צדדי והרסני בגבולות ירושלים

30/10/2017

התנגדות להצעות החוק לשינוי חד צדדי והרסני בגבולות ירושלים
אוקטובר 2017

שתי הצעות חוק פרטיות הזוכות לתמיכה ממשלתית- תיקון לחוק-יסוד ירושלים 2017[1] (פ/4346/20. עברה קריאה ראשונה ומצויה בדיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת)  והצעת חוק ירושלים ובנותיה[2] (פ/4386/20. הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם) - חותרות לשנות מהותית את גבולות ירושלים.
הצעות חוק אלה, שהונחו על שולחן הכנסת בשנת ה-50 לסיפוח ירושלים המזרחית, יביאו לסיפוח דה פקטו של גושי ההתנחלויות מסביב לירושלים ולעקירתם מהעיר של כשליש מתושבי מזרח ירושלים החיים כיום בשכונות המזרח ירושלמיות שמעבר לגדר ההפרדה.
הצעות החוק הן ניסיון לכפות עובדות טריטוריאליות-פוליטיות מכריעות בירושלים באצטלה של "מהלכים מוניציפליים". מהלכים אלה, הנהגים ומקודמים מעל ראשיהם של תושבי ירושלים, יחבלו עמוקות בסיכויים לפתרון מדיני, יערערו את המרקם העירוני ויחריפו את העימות בירושלים.
התיקון ל"חוק-יסוד ירושלים בירת ישראל" והצעת החוק "ירושלים ובנותיה" הונחו על שולחן הכנסת בנפרד, אולם הם מבטאים מגמה משותפת המתגבשת בקרב המפלגות המובילות את הקואליציה - להכשיר באופן חד צדדי גבולות חדשים לירושלים שיכללו את סיפוח גושי ההתנחלויות בסביבתה ואת ניתוקם של 120,000 תושבי השכונות המזרח ירושלמיות שהגדר הפרידה מהעיר. כפי שנבהיר בהמשך, הצעת החוק לתיקון חוק היסוד מבקשת לטשטש מטרות אלו שגלומות בה, כדי ליצור הסכמה רחבה לניתוק השכונות מעבר לגדר מבלי שתוסר מהם הריבונות, ולהוביל מהלכי סיפוח מבלי להגביל אותם במסמרות המקשיחים בתיקון.
 
 
אנו קוראים לכם/ן להתנגד לשתי הצעות חוק אלו,
לאור השלכותיהם ההרסניות לירושלים היום ולהסדר מ...המשך קריאה