חגי תשרי תשע"ז: כיצד למנוע הדרדרות בהר הבית/חראם אל שריף

ניסיון השנתיים האחרונות מלמד שהטלת מגבלות קולקטיביות על תפילת מוסלמים בהר הבית/חראם אל שריף מוביל להדרדרות בהר הבית ובירושלים כולה

27/09/2016