מכה בבטן - הסרטון

סרטון לדוח עיר עמים ושלום עכשיו - 'מכה בבטן, על מעורבות המדינה בהתנחלות בבטן אל הווא, סילוואן'

25/09/2016