פנייה ציבורית בנושא מצעד הדגלים 2016

02/05/2016
02.05.2016, כ"ד בניסן
לכבוד:

השר לבטחון פנים, גלעד ארדן
ראש העירייה, ניר ברקת
מפקד מחוז ירושלים, ניצב יורם הלוי

 
שלום רב
בחודש יוני הקרוב יצטלבו שני אירועים בסמיכות קרובה מאוד. יום ירושלים נופל השנה ב-5 ביוני. תפילת תחילת חודש הרמדאן תתחיל אף היא באותו ערב. סמיכות האירועים מחייבת בעינינו היערכות זהירה אף יותר מבשנים קודמות וזאת כדי שהימים המיוחדים לשתי הדתות ולשני העמים יתרמו להשכנת כבוד הדדי והבנה בין שתי הקהילות בעיר ולא להסלמה נוספת.
מצעד הדגלים ביום ירושלים בעוברו ברובע המוסלמי נחווה על ידי תושבי המקום כאירוע מתסיס הפוגע בחופש התנועה, בכבודם ובחיי היומיום שלהם. הפגיעה בתושבי המקום תהיה גדולה עוד יותר אם האירוע יתרחש במהלך החודש הקדוש להם או בשיא ההכנות אליו.  כמי שחרדים לשלומה של העיר וליציבות היחסים בין קהילותיה אנו פונים אליכם בבקשה למנוע את כניסת מצעד הדגלים לרובע המוסלמי בשנה זו.  
לצערנו, אירועי הקיץ בשנים האחרונות לימדו אותנו כי מדובר בתקופה רגישה ונפיצה. עוד למדנו כי האירועים המתרחשים בירושלים ובסביבתה משפיעים באופן ישיר על המתרחש בכל האזור. לכן אנו סבורים כי על כולנו לנהוג במשנה זהירות ולפעול באופן רגיש המאפשר לבני כל הדתות ולבני כל העמים לציין ולחגוג את האירועים הדתיים והלאומיים – זאת תוך כבוד ורגישות לאחר.
לאור זאת אנו עומדים על כך שיתאפשר למוסלמים לציין את ימי הרמדאן ללא הפרעה וללא פגיעה בתנועה באזור הרובע המוסלמי שבעיר העתיקה בירושלים. אנו סבורים כי מצעד הדגלים אינו יכול לעבור בזמן זה ברובע המוסלמי. בשנה שחלפה עמד בית המשפט העליון על חובתן של הרשויות לאפשר חופש תנועה של התושבים במהלך המצעד ולמנוע אירועי גזענות ואלימות. העובדה כי חודש הרמדאן הוא בחפיפה ליום ירושלים מחייבת את שינוי תוואי המצעד מתוך כבוד הן לדת המוסלמית ולתושבי הרובע המוסלמי והן לדת היהודית שלאורה מתבקש לציין את יום ירושלים ברגישות ובחוכמה.
 
 
 
בברכה,
 
יהו...המשך קריאה