סינדרום ירושלים: אם אנו חפצי חיים, חייבים להעלותה על ראש שמחתנו

"יותר מששמרו ישראל על השבת, שמרה השבת על ישראל". על אותו משקל ניתן לומר ש"יותר מששמרו ישראל על ירושלים, ירושלים שמרה על ישראל". היהודים לא הצטיינו בשמירה על העיר: הם גלו ממנה פעם אחר פעם, כאבו והושפלו כשחרבה, והתגעגעו אליה בבבל, בספרד, במרוקו ובפולין. ירושלים מצדה שמרה על היהודים, בהיותה מושא לגעגועים לקשר שבין עם, ארץ, עיר ואמונה. 

אנחנו נמצאים בצומת חשוב בהיסטוריה: ירושלים כמושא געגועים מאבדת מכוחה מתוקף זה שהיא יומיומית ונגישה, ואולי גם בשל העובדה שישראל מכבדת יותר את ממלכת תל אביב...המשך קריאה

התפרסם ב: 
מעריב
תאריך הפרסום: 
19/05/2015
תקשורת
19.05.15

Related Topics